CKZ ZD Idrija

V CKZ izvajamo dejavnosti promocije zdravja, vzgoje in svetovanja za različne populacijske skupine v različnih okoljih s ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

Izvajanje preventivnih programov CKZ zajema naslednja področja preventive:

  • Program Priprava na porod in starševstvo
  • Aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke in mladostnike, njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav za mlade v lokalnih skupnostih
  • Izvajanje Programa za krepitev zdravja
  • Izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnosti
  • Vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe
  • Program podpore državnim presejalnim programom za zgodnje odkrivanje raka (DORA, ZORA, SVIT)

Do udeležbe v programih so upravičene osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem (vse stroške krije ZZZS, zato je obravnava za udeležence brezplačna).

V CKZ je odraslim od 19. leta dalje na voljo Program za krepitev zdravja, ki zajema temeljne in poglobljene obravnave za krepitev zdravja.

Program za krepitev zdravja izvaja standardni tim CKZ za odraslo populacijo: diplomirana medicinska sestra, diplomirani fizioterapevt, diplomirani kineziolog, univerzitetni diplomirani psiholog in diplomirani dietetik.

Vodja Centra za krepitev zdravja je Neca Kompara, dipl. kineziologinja.[/column]

 

KONTAKT

Za dodatne informacije o izvajanju programa, terminih delavnic in pogovorne ure smo vam na voljo vsak delovni dan od 12.00 do 14.00:

SPOZNAJ NAŠO EKIPO

Neca Kompara

Neca Kompara

dipl. kineziologinja
Pia Erjavec

Pia Erjavec Seljak

dipl. dietetičarka
Špelca Velikanje 2

Špelca Velikanje

dipl. medicinska sestra
Urška Peljhan

Urška Peljhan

dipl. medicinska sestra

Tina Franetič

dipl. fizioterapevtka

Erika Peternelj

dipl. medicinska sestra

mag. Katarina Drev

univ. dipl. psihologinja

Tjaša Gantar

mag. psihologije