O PROGRAMU

Neločljiv del zdravja in pomemben vir dobrega počutja vsakega posameznika zajema tudi duševno zdravje. Duševno zdravje ne pomeni zgolj odsotnost duševne bolezni, ampak zajema pozitivno samopodobo, samospoštovanje, dobre odnose z drugimi, sposobnost, da obvladujemo svoje življenje ter se uspešno soočamo z vsakodnevnimi izzivi.

Če se želite naučiti, kako lahko sami bolje poskrbite za svoje duševno zdravje, se lahko udeležite 4 različnih psihoedukativnih delavnic. 

Delavnice so praktično naravnane ter potekajo v manjših skupinah, v katerih se udeleženci lahko učijo drug od drugega ter se medsebojno podpirajo.

V Centru za krepitev zdravja se po predhodnem dogovoru lahko oglasite tudi na individualnem posvetu pri psihologu. 

KONTAKT

Za dodatne informacije o izvajanju programa, terminih delavnic in pogovorne ure smo vam na voljo vsak delovni dan od 12.00 do 14.00:

KOLEDAR DELAVNIC