Februar 2023

Delavnica Termin in lokacija
1 SRE
2 ČET Zdravo hujšanje 17.00-18.30 predavalnica CKZ
3 PET Svitova info točka 11.00-13.00  CKZ
4 SOB
5 NED
6 PON
7 TOR Zdravo hujšanje 17.30-18.30 telovadnica pri Črnem orlu
8 SRE PRAZNIK
9 ČET Zdravo hujšanje 17.00-18.30 predavalnica CKZ
10 PET Svitova info točka 11.00-13.00  CKZ
11 SOB
12 NED
13 PON Sladkorna bolezen tipa 2

Priprava na porod in starševstvo – 1. predavanje

17.00-18.30 CŠOD Cerkno

16.00-18.00 sejna soba ZD Idrija

14 TOR Zdravo jem

Priprava na porod in starševstvo – 2. predavanje

Zdravo hujšanje

9.30-11.00 predavalnica CKZ

16.00-18.00 predavalnica CKZ

17.30-18.30 telovadnica pri Črnem orlu

15 SRE Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 9.00-10.30 predavalnica CKZ
16 ČET Priprava na porod in starševstvo – 3. predavanje

Zdravo hujšanje

16.00-18.00 sejna soba ZD Idrija

17.00-18.30 predavalnica CKZ

17 PET Svitova info točka 11.00-13.00 CKZ
18 SOB
19 NED
20 PON Priprava na porod in starševstvo – 4. predavanje 16.00-18.00 sejna soba ZD Idrija
21 TOR Zdravo jem

Zdravo hujšanje

9.30-11.00 predavalnica CKZ

17.30-18.30 telovadnica pri Črnem orlu

22 SRE Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Priprava na porod in starševstvo – 5. predavanje

9.00-10.30 predavalnica CKZ

16.00-18.00 predavalnica CKZ

23 ČET Priprava na porod in starševstvo – 6. predavanje

Zdravo hujšanje

16.00-18.00 sejna soba ZD Idrija

17.00-18.30 predavalnica CKZ

24 PET Svitova info točka
25 SOB
26 NED
27 PON
28 TOR Zdravo jem

Priprava na porod in starševstvo – 7. predavanje

Zdravo hujšanje

9.30-11.00 predavalnica CKZ

16.00-18.00 predavalnica CKZ

17.30-18.30 telovadnica pri Črnem orlu

Delavnice CKZ ZD Idrija se izvajajo v prostorih ZD Idrija in ZP Cerkno. Za udeležbo na delavnicah so obvezne prijave. Prosimo preverite postopke prijave na straneh posamezne delavnice.

Za dodatne informacije o izvajanju programov, terminih delavnic in pogovorne ure smo vam na voljo vsak delovni dan od 12.00 do 14.00: