O PROGRAMU

Vzgoja za zdravje ni samo informiranje, ampak je aktivni proces učenja ob upoštevanju lastnih izkušenj in socialno ekonomskih faktorjev. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi pa omogočamo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav življenjski slog.

Namen zdravstvene vzgoje je zagotoviti, da bi starši in otroci pridobili ustrezne informacije, znanja, spretnosti in kompetence, ki bi jim olajšale odločitve v zvezi z zdravjem in zdravim načinom življenja celotne družine.

KONTAKT

Za dodatne informacije o izvajanju programa, terminih delavnic in pogovorne ure smo vam na voljo vsak delovni dan od 12.00 do 14.00: