O PROGRAMU

Program zdravstvene vzgoje za osnovnošolske otroke se izvaja ob sistematskih pregledih ter v šolah. Delavnice se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok ter spodbujajo k bolj zdravim navadam (osebna higiena, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenosti, odraščanje, pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi, vzgoja za zdravo spolnost).

Vzgoja za zdravje za otroke v okviru zdravstvenega varstva

Vzgoja za zdravje se izvaja v šolskem dispanzerju ob sistematskem pregledu:

 • 1. razred: Zajčkova pot v šolo
 • 3. razred: Dejavno preživljanje prostega časa
 • 6. razred: Odraščanje
 • 8. razred: Gibam se

Za boljše zdravje otrok na osnovnih šolah

Delavnice se izvajajo na osnovnih šolah, v časovnem obsegu 2 šolski uri:

 • 1. razred: Zdrave navade
 • 2. razred: Osebna higiena
 • 3. razred: Zdrav način življenja, dobra drža
 • 4. razred: Preprečevanje poškodb
 • 5. razred: Zasvojenost
 • 6. razred: Odraščanje
 • 7. razred: Duševno zdravje – Pozitivna samopodoba in stres
 • 8. razred: Medsebojni odnosi
 • 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost

Glede na izražen interes ali aktualno problematiko se lahko izvede tudi predavanja za starše in pedagoške delavce.

KONTAKT

Za dodatne informacije o izvajanju programa smo vam na voljo vsak delovni dan od 12.00 do 14.00:

 • po telefonu: 05 37 34 222
 • preko e-pošte ckz@zd-idrija.si