O PROGRAMU

Program vzgoje za ustno zdravje za predšolske otroke se izvaja v času otrokovega bivanja v vrtcu, v vseh starostnih skupinah glede na interes in zmožnosti otrok.

Srečanja imajo poudarek na ozaveščanju otrok o zdravi prehrani, skrbi za zdrave zobe, zobnih razvadah, pripomočkih za ustno higieno, rednem obisku zobozdravnika, … Različne tematike so otrokom predstavljene skozi zgodbice, pogovor, slike in pobarvanke.

Pred vstopom otrok v šolo pa je poudarek na praktičnem prikazu rednega in pravilnega umivanja zob v umivalnicah.

Vsebine

  • Pravilna ustna higiena ob zdravi prehrani
  • Vpliv razvad na razvoj zob
  • Pomen rednih obiskov pri zobozdravniku
  • Poškodbe zob in prva pomoč
  • Menjalno zobovje, izraščanje stalnih zob (poseben poudarek na šesticah)
  • Motivacija za redno in skrbno ščetkanje zob doma, ob pomoči staršev

Glede na izražen interes ali aktualno problematiko se lahko izvede tudi predavanja za starše in pedagoške delavce.

KONTAKT

Za dodatne informacije ali prijave na individualno obravnavo smo na voljo vsak delovni dan med 12.00 in 14.00:

  • po telefonu: 05 37 34 222
  • preko e-pošte: ckz@zd-idrija.si