vetodni dan duševnega zdravja - zelena pentlja

Zdravje ne predstavlja zgolj odsotnosti bolezni, temveč gre za stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, oziroma dobrega počutja.

Ni zdravja brez duševnega zdravja

Duševno zdravje zajema preplet naših misli, čustev, doživljanja in vedenja. Kaže pa se skozi pozitiven odnos do sebe, drugih in sveta ter kot uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega življenja.

Že vse od leta 1992 10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki letos nosi slogan »Naj bo duševno zdravje in dobro počutje za vse globalna prednostna naloga«. Na pomen duševnega zdravja, ki je prepogosto še vedno spregledan, nas spominjajo značilne zelene pentlje.

Težave v duševnem zdravju

O težavah v duševnem zdravju govorimo, kadar se oseba težko sooča z vsakdanjimi težavami, ima težave s samopodobo, s spanjem in podobno. A vsaka duševna stiska še ni duševna motnja. Kratkotrajne težave v duševnem zdravju, ob katerih še lahko delamo in se čutimo povezane, poznamo vsi iz vsakdanjega življenja. Te so povsem normalne. Pomoč strokovnjaka je potrebno poiskati takrat, kadar stiska ali znak (kot je npr. nespečnost) traja dolgo in se krog ljudi, ki so lahko v pomoč, oži in predvsem takrat, kadar se ne moremo izogniti misli, da bi radi trpljenje končali za vsako ceno. Pomoč je treba poiskati tudi takrat, ko se zaradi trpljenja izgublja stik z resničnostjo. Predvsem pa – duševnih stisk ne premagujmo sami, ampak s podporo drugih ljudi.

 Zakaj je tako pomembno govoriti o duševnem zdravju?

Breme duševnih motenj in samomora v Sloveniji znaša kar 8 odstotkov bremena vseh bolezni. Zdravstvena statistika kaže porast števila zunajbolnišničnih obravnav in izdanih psihotropnih zdravil med otroci in mladostniki. Stigma in diskriminacija zaradi težav v duševnem zdravju pa sta še vedno oviri pri socialni vključenosti in dostopu do strokovne pomoči.

Dostopnost strokovne pomoči na področju duševnega zdravja je izjemnega pomena

Vsak izmed nas lahko nudi psihološko prvo pomoč osebi, ki doživlja panični napad, ima samomorilne misli, se znajde v depresiji ali ima težave s čezmernim pitjem alkohola. Smernice, ki temeljijo na strokovnih spoznanjih, a so namenjene splošni javnosti, lahko pri tem pomagajo. Bolj pomembno od uporabe »pravih besed« je, da pokažemo pristno zanimanje za osebo s težavami. Poskusimo ji nuditi podporo, jo razumeti in ji prisluhniti. Smernice so primerno izhodišče za osnovno ukrepanje, ne nadomeščajo pa strokovne pomoči, zato osebo s težavami opogumljajmo, da le-to čimprej poišče. Pri iskanju ji lahko ponudimo podporo, ji pomagamo poiskati ustrezne vire strokovne pomoči, ji ponudimo spremstvo do strokovnjaka.

Prvi vir strokovne pomoči je izbrani osebni zdravnik. V primeru težav se lahko vedno obrnemo nanj. Po potrebi bo predpisal zdravljenje, napotil k specialistu (psihiatru ali kliničnemu psihologu) ali na druge oblike pomoči.

V zadnjih letih se v Sloveniji širi mreža strokovne pomoči tudi v manjših krajih. V okviru zdravstvenih domov delujejo zdravstveno vzgojni centri, odprli so se tudi nekateri Centri za krepitev zdravja, ki nudijo psihološko podporo v obliki psihoedukativnih delavnic in pogovornih ur. Prav tako se širi mreža Centrov za duševno zdravje odraslih ter Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Tako se uresničuje vizija nacionalnega programa Mira, ki želi vzpostaviti boljšo dostopnost strokovne pomoči s področja duševnega zdravja.

Območju Idrijsko-Cerkljanske so najbližje naslednje ustanove na področju duševnega zdravja:

Psihiatrična bolnica Idrija

Telefon: 05 37 34 400; e-pošta: psihiatrija@pb-idrija.si

Dispanzer za duševno zdravje otrok in mladostnikov Idrija

Center za duševno zdravje odraslih Tolmin

Telefon: 05 620 33 13, e-pošta: cdzo@zd-tolmin.si

Center za duševno zdravje odraslih Logatec

Telefon: 041 /429 204, e-pošta: CDZO@zd-logatec.si

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Postojna

Telefon: 05 700 04 40; e-pošta: cdzom@zd-po.si

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Škofja Loka

Telefon: 04 502 00 62; e-pošta: cdzom@zd-loka.si

Dispanzer za mentalno zdravje Kranj

Telefon: 04 20 82 250; dmz@zd-kranj.si

Center za krepitev zdravja Idrija

Telefon: 05 37 34 217; e-pošta: ckz@zd-idrija.si

Telefonska pomoč v duševni stiski (od 19.00 do 7.00)

Telefon: 01 520 99 00

 

Povzeto po:

https://www.zadusevnozdravje.si/dusevno-zdravje/kaj-je-dusevno-zdravje/

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022

https://www.nijz.si/sl/10-oktober-svetovni-dan-dusevnega-zdravja-v-tvoji-besedi-je-pomoc-odkrit-pogovor-lahko-resi

 

2018 © - ZD Idrija | Pravno obvestilo | Piškotki | Kolofon

Nujna medicinska pomoč:    (05) 37 34 212 ali 112